آمار

تعداد نشریات17
تعداد شماره‌ها106
تعداد مقالات712
تعداد مشاهده مقاله364,415
تعداد دریافت فایل اصل مقاله444,565
خیرگرد زاده, سعید, نادری, هادی. (1395). ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻨﺎزﻳﻦ- 1-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎﺛﻴﺮآن در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎﺧﻮرهﮔﻨﺪم. راهبردهای نوین تربیت معلمان, 2(3), 1-6.
سعید خیرگرد زاده; هادی نادری. "ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻨﺎزﻳﻦ- 1-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎﺛﻴﺮآن در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎﺧﻮرهﮔﻨﺪم". راهبردهای نوین تربیت معلمان, 2, 3, 1395, 1-6.
خیرگرد زاده, سعید, نادری, هادی. (1395). 'ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻨﺎزﻳﻦ- 1-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎﺛﻴﺮآن در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎﺧﻮرهﮔﻨﺪم', راهبردهای نوین تربیت معلمان, 2(3), pp. 1-6.
خیرگرد زاده, سعید, نادری, هادی. ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻨﺎزﻳﻦ- 1-ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎﺛﻴﺮآن در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎﺧﻮرهﮔﻨﺪم. راهبردهای نوین تربیت معلمان, 1395; 2(3): 1-6.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.