آمار

تعداد نشریات31
تعداد شماره‌ها288
تعداد مقالات2,092
تعداد مشاهده مقاله3,628,315
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,136,032

1.

مدل یابی ساختاری راهبردهای انگیزشی و انگیزة یادگیری بر پیشرفت تحصیلی ریاضی بامیانجیگری ها سبک ی یادگیری و خودکارآمدی

صفحه 1-2

2.

بررسی رابطۀ هوش هیجانی، یادگیری خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان پسر پایۀ سوم متوسطه شهرستان کاشان

صفحه 27-28

3.

امکانسنجی کاربرد ها و شیوه های نوین سنجش پیشرفت تحصیلی در پایۀ ابتدایی مدارس شهر تهران از دیدگاه معلمان 1

صفحه 49-50

4.

تشخیص عوامل مؤثر بر جو مدارس دورة متوسطه ها شهرستان ی استان تهران

صفحه 75-76

5.

رابطۀ بین باورهای دینی با ها سبک ی رهبری مدیران مدارس

صفحه 101-102

6.

مقایسۀ ابعاد شخصیتی دانش آموزان دارای رفتارهای بهنجار و نابهنجار راهنمایی ( با تاکید بر دیدگاه نوروسایکولوژی بلوغ)

صفحه 131-132

7.

بررسی رابط نیبۀ یو ژگیهای جمعیت شناختی دبیران با میزان استفاده از ICT در مدارس متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1390-91

صفحه 131-132

8.

بررسی نقش همترازسازی ها آزمون در ها سنجش ی کلاسی

صفحه 141-142

9.

بررسی رابط بین ویژگیهای جمعیت شناختی دبیران با میزان استفاده از ICT در مدارس متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1390-91

صفحه 113-114


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب